اگر زمان ورود شما به چت روم از شما رمز خواسته شد به اخر اسم خودعدد اضافه كنيد مانند بهنام 93